Puolangan Palvelukoti

“Otamme ammatillisen vastuun työstämme”

 

Tietoa palveluistamme

Omatoimisuutta:

Toiminta on ympärivuorokautista hoivaa turvallisessa, kodinomaisessa ilmapiirissä, jossa asukkailla on mahdollisuus osallistua kodin toimiin, omien voimavarojensa mukaan, niin sisällä kuin ulkona.

Omilla ehdoilla tapahtuva aktiivisuus on tärkeä asia, ja siksi sekä yhteiset että yksilölliset aktiviteetit suunnitellaan usein yhdessä asukkaiden kanssa

”Toiminta painottuu yhdessä olemiseen ja tekemiseen: asiakas osallistuu – kykyjensä ja halujensa mukaan – palvelukodin jokapäiväisiin askareisiin ja viriketoimintaan.”

Turvallisuutta:

Asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja tasa-arvoa kunnioittaen Puolangan Palvelukodista on tehty turvallinen ja kodinomainen paikka, jossa asukkaat saavat ammattitaitoisen henkilökunnan tukea ja huolenpitoa selviytyäkseen arjen haasteista.

Tavoitteenamme on tarjota kodin asukkaille lämminhenkistä yhdessäoloa ja kodin askareiden yhdessä tekemistä sekä onnistumisen kokemuksia.Yksilöllistä hoivaa:

Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka huolehtii asukkaan hyvinvoinnista. Asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan, omaisen, omahoitajan ja sairaanhoitajan kanssa. Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asukkaiden kuntouttamisesta.

Palvelukodin asukkaille järjestetään monenlaista virikeohjelmaa edistämään heidän hyvinvointiaan. Omaiset voivat osallistua hoivakodin arkeen mahdollisuuksiensa mukaan.

Yhteydenottolomake

Facebook

Laskutustiedot

Käsittelemme ostolaskumme sähköisesti. Pyrimme omalta osaltamme edistämään verkkolaskutuksen yleistymistä ja toivommekin saavamme laskunne verkkolaskuina aina kun se on mahdollista.

Verkkolaskuosoitteemme on 003705195193
Y-tunnuksemme on 0519519-3
Verkkolaskuoperaattorimme on OpusCapita Solutions Oy
Operaattorin välittäjäntunnus E204503
Sähköpostilaskuosoite PuolanganPalvelukoti.FI.P.125039-8@docinbound.com

Paperiset laskut tulee lähettää osoitteeseen:

Puolangan Palvelukoti Oy
PL 23648
00021 LASKUTUS

Huomioithan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muita kuin laskuja. Kirjeenvaihdon, tiedotteiden ja markkinointimateriaalien postiosoite pysyy ennallaan.

Ystävällisin terveisin,
Puolangan Palvelukoti Oy

Ajankohtaista

 

Puolangan Palvelukoti Oy
Kyöstinpolku 16
89200, Puolanka

 

puolangan-palvelukoti-oy-logo