Asukkaaksi

Kuinka tulla asiakkaaksi?

Asukkaaksi voi tulla kunnan ostopalveluasiakkaana tai itse maksavana

Kaikki alkaa ensin hoivaa tarvitsevan hoidontarpeen arviosta ja palveluohjauksen määrittelystä, jonka suorittaa kaupunkien/kuntayhtymien ns. SAS-ryhmät.

Kun asukkaaksi haluavalla on SAS-arvio tehtynä ja edellytykset täyttyvät ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.

Palvelutaloon voi hakeutua myös yksityisesti, tällöin kaikki maksut kohdentuvat asukkaalle.

Palveluseteli


Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. (Ei käytössä Kainuu Sote alueella 2019)

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Mitä tukia palvelukodissa asumiseen voi saada?

Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset kannattaa hyödyntää. Palveluasumiseen ja muuhun kunnan järjestämisvastuulla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun on mahdollista saada yhteiskunnan erilaisia tukia. Tuen suuruus määräytyy paitsi hoivan tarpeen myös tuensaajan taloudellisen aseman perusteella. Kotitalousvähennys ja Kelan tuet käyvät kaikkeen palveluasumiseen. 

Kelan asumistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki

Kela myöntää eläkkeensaajan asumistukea asumiskustannusten (vuokra, vesi, sähkö) tukemiseen. Eläkkeensaajan asumistuen määrä perustuu bruttoeläkkeeseen ja muuhun varallisuuteen. Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % kohtuullisista asumismenoista. Kohtuulliset asumismenot määrittyvät asuinpaikkakunnan mukaan.
Sinulla voi olla oikeus vammaistukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään 1 vuoden ajan. Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan sitä, että sinulla on vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista (esim. kotitaloustöistä ja työ- tai opiskelutehtävistä).

Kotitalousvähennys

Vähennyksen enimmäismäärä on 2400 €/hlö/v. Omavastuu on 100 €/hlö. Vähennys on henkilökohtainen eli vähennyksen voivat saada molemmat puolisot ja myös lapset, mikäli maksavat vanhempansa hoitokuluja. Tuki on maksimissaan 50 %.

Palveluasumiseen voi saada kotitalousvähennystä. Palveluasumisessa yleisissä tiloissa tapahtuvaan hoitoon tukea ei makseta eli hoivapalveluyrittäjän pitää eritellä hoitolasku niin, että asukkaan omissa tiloissa annettu hoito ja hoiva näkyvät laskusta. Kotitalousvähennystä ei voi tehdä palvelumaksuista, joita varten on myönnetty palveluseteli.

Palveluseteli

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Asiakkaalla on oltava sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvä palvelutarve, johon hän hakee kunnalta apua. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta palvelut hankitaan. Kunta päättää ottaako palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin myöntää setelin.

Puolangan Palvelukoti Oy
Kyöstinpolku 16
89200, Puolanka

 

puolangan-palvelukoti-oy-logo